Secara rasminya kami telah diperakui & berdaftar dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIpO) di bawah Peruntukan Akta Tanda Perdagangan 1976 dan Peraturan Dagangan Perdagangan 1997, keatas cap dagangan kami bagi Kelas 16, Kelas 29 & Kelas 31. Sijil Pendaftaran adalah untuk tempoh sepuluh (10) tahun dari 14/09/2016 hingga 14/09/2026.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *