laporan jualan USAHAWAN

Sila isikan maklumat jualan anda di borang elektronik ini bagi memudahkan kami mengumpul data jualan anda. Sila nyatakan tarikh dan sebab sekiranya anda tidak berniaga pada hari tersebut. Borang ini perlu dihantar dalam masa (24)jam pada setiap 26hb bagi setiap bulan.

Pengisian borang ini perlu diisi sekali sahaja setiap bulan. Sekiranya kami tidak mendapat apa-apa data jualan dalam tempoh 24jam dari  tarikh ini, kami menganggap anda tidak mahu bekerjasama dengan kami. Maklumat ini akan diserah kepada Agrobank dan Wakf An-Nur.