Kumpulan Syarikat

Anak Syarikat

Senarai Kumpulan Syarikat

Bagi tujuan memantapkan pentadbiran dan pengurusan  syarikat, Arisprop memiliki beberapa anak syarikat seperti di bawah yang melaksanakan skop dan pelan perniagaan yang telah ditetapkan. 

01

Arisprop Holdings Sdn. Bhd.

02

Arisprop Agro Sdn. Bhd.

03

Aris Burger Sdn. Bhd.

04

Utusan Jitu Sdn. Bhd.