Pengiktirafan

Penganugerah & Pengiktirafan

kejayaan sepanjang penubuhan

Sejak penubuhan Arisprop sehingga kini, pelbagai anugerah dan pengiktirafan yang diperolehi daripada agensi-agensi kerajaan dan swasta. Anugerah dan pengiktirafan ini adalah bukti kukuh kepada usaha yang berterusan oleh pihak kami dalam mencapai visi dan misi serta kecemerlangan bagi seluruh kumpulan syarikat ARISPROP yang berdasarkan kepada pelan perniagaan yang telah dirancangkan.

TAHUN 2017

Anugerah Inovasi Pertanian dan Industri Asas Tani Jaya sempena hari peladang, penternak & nelayan Peringkat Kebangsaan (hppnk)

Anugerah Inovasi Industri Asas Tani Jaya Sempena Program Gelombang Tani Nasional & Hari Peladang, Penternak & Nelayan Peringkat Negeri Selangor (HPPNS)

Usahawan Ternak Bimbingan Jabatan Perkhidmatan Veterinar

TAHUN 2018

Usahawan Agroprenuer Agrobank di Bawah Skim 3F
(Fund For Food)

Panel Perunding Pakar Projek Ayam Kampung Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)

Anugerah Inovasi 2018 Kategori Inovasi Produk Ternakan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar

(Burger & Oblong Ayam Kampung Pertama di Malaysia)

TAHUN 2019

Usahawan Industri Asas Tani (IAT) Bimbingan MARDI

Usahawan Pembangunan Peruncitan Bimbingan MARA

USAHAWAN INDUSTRI HILIRAN BIMBINGAN PUNB

TAHUN 2021

Pengiktirafan dan Penarafan Kilang Arisprop (ARIS BURGER) Sangat Bersih dengan Gred “A” oleh Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar, DBKL

 

Anugerah “Excellence In Ayam Kampung Burger” dalam kategori Agriculture & Agro-Based Industry” oleh Lang International Corporate Titan Awards (LICTA)

4 Bintang (Skor) : Program SME Competitiveness Rating Enhancement In Manufacturing & MRS

Appreciation in Selangor International Business Summit 2021