Arisprop Holding Sdn Bhd berkomitmen untuk memastikan bahwa semua operasi harian termasuk transaksi dilaksanakan dan dilaksanakan secara etika, profesional dan sesuai dengan undang-undang, khususnya, kepatuhan terhadap ketentuan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 ( Akta 694).

Arisprop Holding Sdn Bhd mengadaptasi “Tiada Dasar Toleransi” pada semua bentuk kegiatan rasuah, penyalahgunaan kuasa, rasuah dan penyelewengan, sebagai Bahagian IV Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).

Arisprop Holding Sdn Bhd mengenai kesedaran mengenai kesan rasuah yang sekarang ini berpengaruh negatif terhadap proses pembangunan negara dan pembinaan nilai-nilai dalam masyarakat oleh itu, Arisprop Holding Sdn Bhd bertekad untuk membentuk orang-orang dalam Arisprop Holding Sdn Bhd khususnya dan warga masyarakat pada umumnya, untuk pembentukan masyarakat dengan ciri-ciri peribadi dan moral yang kuat dengan penyesuaian nilai-nilai keagamaan dan kerohanian serta kepatuhan undang-undang yang ada untuk memerangi gejala rasuah dalam semua aspek kehidupan.

Arisprop Holding Sdn Bhd, berdasarkan misi di atas, telah mengambil inisiatif untuk menyediakan Dasar dan Garis Panduan Anti-Rasuah sebagai panduan bagi pekerja Arisprop Holding Sdn Bhd dan juga untuk semua kontraktor, sub kontraktor, pembekal, pembekal, pembekal, perunding, ejen , pemborong, sub-pemborong, wakil dan pihak lain atau entiti yang menjalankan kerja atau perkhidmatan untuk atau bagi pihak Arisprop Holding Sdn Bhd untuk memahami dan mematuhi dasar ini dalam usaha membendung dan memerangi rasuah.

Komitmen dan peranan semua pihak penting dalam memastikan kejayaan Arisprop Holding Sdn Bhd dalam mencapai objektif.