Stall Aris Burger

Usahawan Arisprop

Pengenalan

“PROGRAM PENJANA EKONOMI USAHAWAN ARIS BURGER”  adalah merupakan satu program yang direka khas bagi melahirkan usahawan bimbingan yang berdaya saing dan berdaya maju dalam perniagaan mereka.

Program komprehensif ini memberi fokus kepada usahawan yang terpilih, mereka akan diberi bimbingan dan latihan secara teori dan praktikal demi memastikan usahawan Arisprop berpengetahuan dan berkemahiran dalam mengendalikan perniagaan mereka.

Pihak ARISPROP akan sentiasa membuat pemantauan dan pengawalan dalam usaha untuk memastikan perkembangan dan pencapaian usahawan berterusan mengikut apa yang disasarkan.

ARISPROP akan sentiasa memberi dorongan, motivasi, pengiktirafan dan ganjaran ke atas pencapaian Usahawan dalam memastikan momentum mereka berterusan.

Program ini  memberi tumpuan kepada pembangunan dan perkembangan Usahawan, objektif utama program adalah;

Melahirkan usahawan berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam pengendalian perniagaan

Membuka peluang kepada golongan sasar dalam penjanaan ekonomi dan pendapatan yang memuaskan

Melahirkan usahawan berdaya saing maju menerusi SISTEM perniagaan yang membolehkan usahawan menambah cawangan/ menaiktaraf perniagaan mereka

berminat nak jadi usahawan?

Jom jana pendapatan yang lumayan dengan produk ARIS Buger.  Pelbagai kelebihan dan kemudahan perniagaan  yang kami berikan. Dapatkan maklumat terperinci mengenai bisnes keusahawanan kami.