Selari dengan dasar dan matlamat negara dalam memperkasakan bidang pertanian khususnya pengeluaran makanan dalam negara, pihak kami Arisprop Holdings Sdn. Bhd. merupakan syarikat 100% hak milik bumiputera Islam bergerak aktif dan komited dalam bidang agro dan pertanian. Arisprop dianggotai oleh tenaga kerja pakar dan professional telah menyahut seruan kerajaan dan fardhu kifayah dalam mempelbagaikan varieti pengeluaran makanan halal dalam negara bagi menampung keperluan dan mengurangkan kebergantungan import negara.

Visi

Menjadi sebuah syarikat yang berdaya saing dan dikenali dalam menawarkan  perkhidmatan yang cekap, bermutu dan berkualiti, serta menjadi pilihan utama pelanggan dan stakeholder.

Misi

  1. Memberi perkhidmatan mengikut keperluan pelanggan.
  2. Memberi perkhidmatan mengikut rangka masa pelanggan tanpa kelewatan
  3. Menghasilkan produk bermutu, berkualiti dan HALAL
  4. Melahirkan usahawan dan rakan usahasama yang berdaya saing
  5. Menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara